Well-trä

Well-trä är benämningen på emballage som kombinerar styrkan i trä med lättheten i wellpapp. Resultatet blir ett kostnadseffektivt och lätt men ändå hållfast emballage.

Vi har även vidareutvecklat detta kombinationsemballage i en egen produkt kalladABBE. Ring oss så berättar vi gärna mer om ABBE och dess fördelar.