Lastbärare

Lastbärare i trä kompletteras många gånger med well för att hålla vikten nere. Vi har många års erfarenhet av att specialanpassa lastbärare för motorer men vi bygger dem efter dina behov och kan producera stora kvantiteter på kort tid.